Doen

Natuur

Natuur is in Brakel alom aanwezig. De grootste troef is immers het landschap. Naast de twee grote boscomplexen het Livierenbos en het Brakelbos (open voor wandelen en onder beheer van Bos & Groen) is er het unieke reservaatgebied Het Burreken (een bronbekengebied) in Zegelsem onder het beheer van Natuurpunt. Er is een leerpad en men kan er een geleid bezoek meemaken, doch het gebied is vrij toegankelijk op gemarkeerde paden (er zijn twee gemarkeerde paden). De vuursalamander kan er waargenomen worden. Daarnaast zijn er een aantal beekvalleien met bijzonder waardevolle kleine landschapselementen. De Zwalmvallei is één van de belangrijkste natuurlijke elementen in Brakel. Voor de vuist weg noemen we: Het Trimpontbos, Hayesbos, (de zgn. Everbeekse bossen), Kalenberg, delen van een oude spoorwebedding en Pullem in Opbrakel enz., allen onder het beheer van Natuurpunt. 

Koninklijke Vereniging voor Natuur- & Stedenschoon : www.kvns.be

Nationale boomgaardenstichting : www.boomgaardenstichting.be

Het Burreken : www.burreken.be 

Natuurpunt Zwalmvallei : www.natuurpuntzwalmvallei.be/index.php

Natuurpunt algemeen : www.natuurpunt.be

Boembeke vzw : www.boembeke.be

Wandelen met de alpaca’s in een natuurgebied ? Woon je graag activiteiten bij die wij regelmatig organiseren? Wij hebben ook logiesmogelijkheden. Info via: www.ecosnooze.be