Zegelsem

Warme herinneringen zijn gewoonlijk gekleurd door de gloed of het patina der tijd. Zo ziet een landelijk dorp uit lang vervlogen tijden er altijd mooier, rustiger, sprookjesachtiger uit dan de werkelijkheid het verdraagt. Wel, Zegelsem ziet er precies uit zoals een dorp uit lang vervlogen tijden er moet hebben uitgezien, kinderkopjes incluis. Het is een plek waar de tijd geen vat op lijkt gehad te hebben. Geen tijd voor realiteit. Schrijver Herman Teirlinck, tegenwoordig vooral nog bekend als stichter van de Antwerpse toneelschool ‘Studio Herman Teirlinck’, waar zoveel bekend Vlaams acteertalent het vak leerde, was als jongeman niet bepaald een gezonde knaap. Daarom bracht hij veel van zijn jonge dagen door op de buiten, bij zijn grootouders in Zegelsem. Het was daar dat hij de inspiratie vond voor zijn bekendste roman, ‘Maria Speermalie’. Wie Zegelsem binnenrijdt, rijdt gewoon het jeugdlandschap van Herman Teirlinck in. Zeg maar, het platteland zoals het er aan het eind van de 19de eeuw uitzag. “Ik heb te Zegelsem geleerd te leven van de simpele vruchten van de aarde, want in Zegelsem is alles aarde en water en lucht en groen en ruimte,” schreef Teirlinck in zijn aantekeningen. Vandaag zou hij het niet anders zeggen.

De Sint-Ursmaruskerk deze classicistische kruiskerk is gelegen in de dorpskom van Zegelsem. De gotische toren dateert uit de dertiende eeuw. De prachtige oude linden die naast de kerk staan zijn ook niet meer van de jongste.

De pastorie dateert van 1622, maar werd in de loop van de geschiedenis vele malen verbouwd. Een steen in het huis draagt de vermelding ‘1714’, het jaartal van de grote verbouwing van de kerk.

De Singulfi Hoeve deze gesloten hoeve aan de Leierwaarde 29, die helemaal gerestaureerd werd door Frans Casteele, de vader van Isabelle die samen met haar echtgenoot Alain Dedobbeleer het hof bewoont. De hoeve heeft een geschiedenis die teruggaat tot de jaren 800. Het was de Frankische hoeve van Singulfus waarrond de nederzetting ontstond die zou uitgroeien tot de gemeente Zegelsem.

De Haaghoek is een geklasseerde kasseienstrook die vooral bekend is van de Ronde van Vlaanderen. De typische kinderkopjes werden onder druk van de Omer Wattez Stichting in 1995 beschermd.

De Leberg voor de renners in de Ronde van Vlaanderen aan de Berendries moeten beginnen, krijgen ze doorgaans eerst nog deze kuitenbijter voorgeschoteld. Het is een smalle asfaltweg die een hoogteverschil van 39 meter overbrugt. Langs de Leberg vind je ook forelvijvers, waar vissers uit heel Vlaanderen naartoe komen om een hengeltje te werpen.

Het Burreken een beschermd natuurgebied van 220 hectaren, waarvan momenteel 33 ha door Natuurpunt als reservaat worden beheerd. Talloze bronbeekjes ontspringen er uit de al even talrijke bronnetjes en hebben in zich in het verleden diep in het landschap ingesneden. De begroeiing in dit zwaar golvende bosgebied is de typische bronbosvegetatie: zwarte els, gewone es en hazelaar. Vooral in het voorjaar is het Burreken spectaculair mooi om te bezoeken. Dan zorgen onder meer het wit van de bosanemoon en het blauw van de wilde hyacinth voor een kleurrijk tapijt. Het gebied is vrij toegankelijk op bestaande wegen en gemarkeerde paden.

Monasterium ‘Mariakluizen’ dit oecumenische kluizenaarsnest werd gesticht op 8 december 1980 door twee broeders die er wilden bidden en werken volgens de regels van de Heilige Benedictus. Er worden oecumenische diensten gevierd en er lopen regelmatig tentoonstellingen. De broeders leven teruggetrokken in kluizen, en er zijn ook enkele houten huisjes voorzien voor mensen die zich ook eens aan de dagelijkse drukte willen onttrekken of nood aan bezinning hebben.