Everbeek

Dit heel landelijke, bosrijke, heuvelachtige en afgelegen dorp paalt aan Henegouwen en hoorde tot 1963 bij de Waalse provincie. Maar de naam van het Tweelingendorp heeft het niet aan zijn taalmatige dubbelheid te danken. Opper- en Neder-Everbeek zijn gewoon twee afgescheiden woonkernen. De benedenkant is het oorspronkelijke centrum. Het gehucht Everbeek-Boven groeide in de negentiende eeuw heel sterk aan en in 1868 bouwden de inwoners er een eigen kerk. Wie ongerepte natuur en stilte zoekt, kan nergens beter terecht. Smalle veldweggetjes, kronkelende paadjes en kabbelende beekjes doorsnijden de glooiende landschappen. Tegenwoordig is dat natuurlijk een troef.

De Sint-Mariakerk werd in 1719 gebouwd en in 1959 beschermd. Het is een laatbarokke, driebeukige kerk. Ze bevindt zich in het benedenkwartier en ze bevat heel wat opmerkelijke kunstwerken, zoals de levensgrote, laatgotische Kruisdragende Christus, een werk dat dateert van 1500. Het interieur van de kerk is grondig gerestaureerd.

Sint-Jozefskerk deze driebeukige neogotische kerk werd in 1873 opgetrokken door de bewoners van het bovenkwartier die een eigen gebouw wilden om de toen nog vaak dagelijkse eredienst te vieren. Het interieur van de kerk is grondig gerestaureerd.

Kapel te Koroot dateert uit 1632 en is gelegen aan de kruising van de weg naar Lessen en de Kloosterstraat. Hoewel enkel het schip en de westgevel zijn bewaard, zijn deze restanten van de voormalige kapel een beschermd monument. De Franse overheid had er minder respect voor toen ze in 1793 de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen aansloeg. De plek waar ooit een kapelaan de mis opvoerde, werd omgebouwd tot een boerderij. Intussen is het gebouw grondig gerestaureerd om te dienen als o.a. seminariecentrum.

Vallei van Trimpont je weet pas wat de term ‘schilderachtig’ betekent als men het over een landschap heeft, wanneer je deze vallei gezien hebt. De naam TRIMPONT is een vervorming van Thiripont of Tyripontwat stond voor Tierinpont. Thiripont is dus vooralsnog de oudst gekende attestatie; ze dateert uit het jaar 1228 en slaat op de huidige plaatsnaam Trimpont. De attestatie “de Tyripont” dateert uit het jaar 1366 en slaat op de familienaam en wijst op de persoon die op het plaatsje Tyripont (Thiripont) woonde. De huidige vallei ligt als het ware in het verlengde van het Brakelbos dat in de middeleeuwen, samen met aanpalende bossen, een gebied vormde dat door oude kroniekschrijvers “woud zonder einde en zonder genade” werd genoemd. Een oud kruis dat met de jaren in een eikenknot is vergroeid is een merkwaardig element in die vallei.

De Kapellekoutermolen de windbrief uit 1788 waarmee Jozef II van Oostenrijk aan Jan-Baptiste Stevens de toestemming verleende om deze stenen bergmolen te bouwen, ligt nog te pronken in het molenmuseum in Wachtebeke. Van de molen blijft tegenwoordig alleen nog de bakstenen romp over, en die zit achter de omringende populieren verscholen, en is slechts langs een veldweggetje aan Hemelrijk te bereiken.Everbeek (Frans: Everbecq) is een plaats in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Brakel. Everbeek ligt in het zuiden van de provincie, tegen de grens met Wallonië, en in de Denderstreek.

De oude dorpskern ligt in het zuiden van de deelgemeente, en wordt Everbeek-Beneden genoemd. Een jongere en afzonderlijke parochie ligt in het noorden en wordt Everbeek-Boven genoemd. Bij de officiële vastlegging van de taalgrens in 1963 werd de toenmalige gemeente van Henegouwen naar Oost-Vlaanderen overgeheveld.

De kerk van Everbeek-Beneden

Bezienswaardigheden

  • De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Everbeek-Beneden
  • De Sint-Jozefkerk van Everbeek-Boven
  • Het Kasteel d'Harveng is eclectische woning van rond 1900 van de notarisfamilie d'Harveng. Schrijver Paul de Pessemier 's Gravendries woonde er een tijdje als kind.
  • De Everbeekse bossen

Sport

  • In Everbeek speelt de voetbalclub SV Everbeek.
  • De jaarlijkse Everbeekse wandeltochten die het laatste weekend van juli plaatsvinden.

Bekende inwoners

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie