Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer

De V(ereniging) voor V(reemdelingenVerkeer) & Toerisme Brakel is een vereniging zonder winstoogmerk met vrijwilligers als leden. Ze werd opgericht in 1976. Het doel is: het plaatselijk toeristische bedrijf te verdedigen en te bevorderen evenals ervoor te zorgen dat de toerist uitstekend onthaald wordt. VVV-Brakel is erkend door Toerisme Vlaanderen en is lid van Toerisme Oost-Vlaanderen. Meer dan 35 jaar ononderbroken toeristische werking werd bekroond met de opening van een erkend toeristisch infokantoor in 2000. Op deze pagina’s kunnen jullie kennismaken met de leden, de doelstellingen en de opdrachtverklaring.