VVV - Wat?

Beleidsverklaring rond de taak van de VVV.

Toerisme is een mix van communicatie en commercie. M.a.w. een infodienst en de horecasector (in de ruimste zin) moeten samenwerken ten bate van de toerist, de potentiële klant.

Het aspect communicatie houdt in dat men via de geëigende kanalen de sterke punten van een gebied communiceert naar de juiste doelgroep.

Het aspect commercie houdt in dat de horeca de door communicatie overtuigde toerist op een commercieel optimale wijze moet onthalen en vertroetelen als klant.

De taak van de VVV. beperkt zich tot het aspect communicatie en tot het stimuleren van de horeca om valabele aanbiedingen uit te werken i.s.m. de VVV. Kortom dit is een marketinginstelling rond de sterke punten van Brakel.

Wat is de poot communicatie? Er zijn twee aspecten aan dit optreden:

– above the line: sluit in alle reclame in de media (pers, weekbladen, radio, tv, affichage enz). In die communicatie moeten sterke punten van het aanbod gecommuniceerd worden naar de doelgroep, de geïnteresseerde toerist die meteen de potentiële klant wordt. De VVV. zal inderdaad een batterij advertenties moeten ontwerpen die tegen betaling verschijnen in de gepaste media en binnen de budgettaire mogelijkheden vallen.

– below the line: sluit in de deelname aan beurzen (waar potentiële klanten naar toe komen), gerichte sponsoring (die voor een stuk kan gecompenseerd worden door advertenties), PR acties, stunts, nieuwsberichten enz. Vanzelfsprekend moet op die beurzen een uiterst verzorgde stand aanwezig zijn met een stel goed uitgewerkte brochures, meertalig en met de sterke punten van het aanbod van Brakel. De sponsoring kan zich richten naar manifestaties die dezelfde doelgroep aanspreken als de VVV.

Wat is de poot commercie?

Een goed aanbod van verblijfsmogelijkheden, animatie, speciale weekends, restauratie enz. Deze horeca zaken moet professioneel gerund zijn, hun aanbod zeer goed communicatief verpakken en dit via de VVV. naar de potentiële klant richten. Dit sluit ook een goede onthaalmentaliteit in d.w.z. ook over heel wat informatie beschikken om te overhandigen of te verkopen eens de klant er is. Een probleem blijft de zgn. eendagstoerist die moeilijk te vinden is en die daarenboven niet zo rap zal spenderen tenzij hij een aanbod vindt op de plaatsen waar hij komt.